Priser

Fest
1.600 kr. inklusiv rengøring, opvaskemaskine, musik, projektor, TV, PC, trådløst internet. Tillæg 150,- kr. fra kl. 17.00 dagen før.

Overnatning i forbindelse med fest 25 kr. pr. person

El 2,50 kr pr. forbrugt KwH.

Institutioner:

Thisted Kommunes institutioner betaler ikke for leje, kun for overnatning.

Lejrskole for kommunens egne institutioner 35 kr. pr. nat.

Lejrskole for institutioner udenfor kommunen 40 kr. pr. nat.

El 2,50 kr. pr. forbrugt KwH.

Priserne gælder også for forældre og lærere.

Møde, kurser, foredrag og lignende: 100 kr/timen. Minimum 300 kr. (Man sørger selv for rengøring eller tilkøber denne)

Beboer- medlemsarrangementer er gratis.